VOORWOORD

De Bob Evers Nieuwsbrief is in 1993 gestart door Ton en Hans Kleppe. Zoals zij op pagina één van het eerste nummer schreven, was het „onze bedoeling om hierin vooral aandacht te schenken aan de legendarische Bob Evers serie, maar ook aan de andere series, geschreven door een van de meest schilderachtige auteurs die Nederland heeft gekend: Willy van der Heide.”.

Deze gedachte sloeg aan. Hoewel Willy van der Heide (of W.H.M. van den Hout, zoals zijn eigenlijke naam luidde) al in 1985 was overleden, bleek er nog steeds een grote schare fans van de door hem geschreven boeken te bestaan. Waar Willy van der Heide geldt als geestelijk vader van de Bob Evers-serie, mag zijn opvolger, Peter de Zwaan, beschouwd worden als de geestelijk stiefvader van deze mateloos populaire serie; in de Nieuwsbrief gaat uiteraard ook de nodige aandacht uit naar persoon en werk van Peter de Zwaan.

De Nieuwsbrief verscheen in een frequentie van twee afleveringen per jaar, en reeds na één jaar kon in de kop worden vermeld: „OPLAGE 250”. Deze oplage zou in tien jaar groeien tot 600. Deel 41 was het eerste dat achterin het boek melding maakte van het bestaan van de Bob Evers Nieuwsbrief.

De Nieuwsbrief werd gratis beschikbaar gesteld, en slechts één keer in een periode van tien jaar was het noodzakelijk een vrijwillige bijdrage te vragen ter ondersteuning van de door de organisatoren gemaakte kosten. In de Nieuwsbrief verschenen in de loop der jaren tal van informatieve artikelen over Willy van der Heide en door hem onder meerdere pseudoniemen geschreven boeken en artikelen. In 1995 brachten Ton en Hans een informatiemap uit, getiteld „Wetenswaardigheden over Willem Waterman”, een boekwerk van bijna 400 pagina’s A4, dat in korte tijd geheel uitverkocht was.

Toen Nieuwsbrief 1 verscheen, was het begrip „internet” nog nauwelijks bekend, en waren nog slechts enkelen in de wereld bereikbaar via e-mail. Het is niet verwonderlijk dat als distributiemedium bezorging per post werd gekozen.

Nieuwsbrief 14 (juli 1999) was de eerste Nieuwsbrief die praktisch op hetzelfde moment in druk en op internet werd gepubliceerd. Vanaf dat moment is dit een standaard procedure geworden. Het archief van de Nieuwsbrieven 1-13 is in een periode van enkele maanden daaropvolgend beschikbaar gesteld op internet. In 2002 werd een zoekmachine geïntroduceerd die werkt op alle verschenen Nieuwsbrieven.

Redenen van kostenefficiency en productie-effectiviteit brachten Ton en Hans er in 2002 toe te zoeken naar een mogelijkheid om met behulp van moderne technologieën de uitgave van de Nieuwsbrief voort te zetten. De redactie werd uitgebreid met Simon Kuipers, net als zijzelf een langjarige Bob Evers-fan, die de verzorging van de Nieuwsbrief in een nieuw formaat op zich nam. De postbezorging werd afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam een e-mailversie. Omdat in het lezersbestand (uiteraard) geen e-mailadressen aanwezig waren, moest dit geheel opnieuw worden opgebouwd. Op de mededeling in Nieuwsbrief 20 inzake de op handen zijnde wijzigingen werd goed gereageerd en in oktober 2002 verscheen Nieuwsbrief 21 als eerste in vernieuwde stijl. Nieuwsbrief 25 werd per e-mail verstuurd aan 400 abonnees.

Na een tijdelijke onderbreking van een jaar verscheen Nieuwsbrief 26 in januari 2006 op deze site; de plaats van Simon Kuipers in de redactie werd vanaf dat moment ingenomen door Roger Schenk.
Omdat de Nieuwsbrieven zowel in html- als in pdf-formaat beschikbaar zijn, is op de redactievergadering van 10 januari 2006 unaniem besloten de e-mailversie van de Nieuwsbrief af te schaffen.

Een ander, verstrekkend besluit werd genomen op de redactievergadering van 23 juli 2012: Hans en Ton Kleppe, geestelijk vaders van de Nieuwsbrief, maakten bekend dat het na 38 Nieuwsbrieven mooi was geweest en dat zij ophielden met hun redactionele werkzaamheden. Gelukkig werd John Beringen bereid gevonden de redactie te versterken, zodat het voortbestaan van de Bob Evers Nieuwsbrief niet in gevaar zal komen!
Vanwege hun enorme verdiensten voor de Bob Evers-serie in het algemeen en Bob Evers Nieuwsbrief in het bijzonder is besloten om de namen Hans en Ton Kleppe vanaf nummer 40 weer op te nemen in de kop van de Nieuwsbrief.

met de groeten van Arie RoosGoogle
www op deze website