Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2
als pdf

Nieuwsbrief 3

Register van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Apriana

Nieuwsbrief nr. 2
ISSN 1386-6451
juli 1993 - 1e jaargang nr. 2Een uitgave van Hans & Ton Kleppe, buitengewoon leden van het Bob Evers Genootschap
redactieadres: Grondmolen 20, 3352 CA PAPENDRECHT - internetredactie: nieuwsbrief@apriana.nl
http://nieuwsbrief.apriana.nl
INHOUD :
Jubileumnummer! 50 jaar Bob Evers serie. Deel 40 van de persenHans & Ton Kleppe
Broers bezeten van Bob Evers-boeken (De Dordtenaar)Theo de Reus
Ruilrubriek „In de Roos”(div.)
Beantwoording van vragen(div.)
EnquêteJohn Beringen
Voorkant van deel 40
Jubileumnummer! 50 jaar Bob Evers serie.
Deel 40 van de persen

Hans & Ton Kleppe


Historie van de Bob Evers serie.
Dit is het tweede en tevens jubileumnummer van de Nieuwsbrief. Het is namelijk 50 jaar geleden dat in het blad Jeugd een feuilleton verscheen, met de titel „De avonturen van drie jongens in de Stille Zuidzee”. Hierin kwamen voor: Arie Roos, Jan Prins en Rob Evers, wiens vader een rederij had! Dit is de oorsprong van de Bob Evers serie. Zoals bekend bestaat de Bob Evers serie momenteel uit 39 delen. De eerste 32 delen zijn verschenen op het bekende grote boekformaat met de gekleurde stofomslagen; dit zijn tegenwoordig collectors items. Daarna is de gehele serie ook als pocketboek verschenen. De delen 1 tot en met 36 zijn door Willy van der Heide geschreven; de delen 33 en 36 zijn echter voltooid door
Peter de Zwaan. Deze auteur zet vanaf deel 37 de serie voort. Van de delen 34 en 35 bestaan twee versies; oorspronkelijk geschreven door Willy van der Heide en uitgegeven bij Unieboek, zijn deze boeken later enigszins bewerkt door Peter de Zwaan en uitgegeven bij De Eekhoorn! Curieus is het om de teksten naast elkaar te leggen. De delen 34 en 35 zijn ook nog als omnibus door Bruna uitgegeven. Dit najaar zal dan tenslotte deel 40 van de roemruchte serie gepresenteerd worden. De delen 41, 42 en 43 zijn echter al in voorbereiding. Het verschijnen van deel 40 zal gepaard gaan met enkele festiviteiten! Meer hierover in deze Nieuwsbrief.

Verder treft u in deze Nieuwsbrief als bijlage een enquêteformulier aan, dat door John Beringen gebruikt zal worden bij zijn in voorbereiding zijnde derde boek over Willy van der Heide, zijn boeken, en zijn lezers. Wij verzoeken u om uw enquêteformulier rechtstreeks naar John terug te sturen.

Ook in deze Nieuwsbrief de uitslag op de prijsvraag voor een naam voor de Nieuwsbrief en op bladzijde 2 en 3 een interview met de redactie van de Nieuwsbrief zoals dit is gepubliceerd in dagblad De Dordtenaar van 20 februari 1993; op die manier kunt u met ons kennismaken. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in januari 1994. Stuur uw advertentie uiterlijk in december 1993 naar de redactie. Tenslotte danken wij u voor de vele sympathieke reacties naar aanleiding van het verschijnen van de eerste Nieuwsbrief. Dit betekent voor ons een stimulans!

Festiviteiten.


Wij zijn een beetje trots dat wij u in het prille bestaan van onze Nieuwsbrief al een primeur kunnen aanbieden. We verstrekken u alle informatie over de gebeurtenissen ter gelegenheid van het verschijnen van deel 40. In september zal dit deel in de boekwinkels liggen. Daaraan voorafgaand is er een officiële presentatie voor de pers en andere genodigden. De presentatie vindt plaats in de week van 23 tot 28 augustus te Apeldoorn. Een bekende Nederlander, wiens identiteit tot het laatste moment geheim wordt gehouden, zal het eerste exemplaar aanbieden. De redactie van de Nieuwsbrief is daarbij aanwezig en zal van de plechtigheid in de volgende Nieuwsbrief verslag doen. Verder wordt er door de uitgever een prijsvraag georganiseerd. Elke koper van deel 40, dat te herkennen zal zijn aan de speciale jubileumsticker op de voorkant van het boek, vindt daarin een deelnamekaart. De kaart bevat enkele vragen en de opdracht om een slagzin af te maken. De eerste prijs is een reis naar Londen. Daarnaast zijn er nog drie volledige sets van de Bob Evers serie te winnen. Vervolgens zal er in de grotere huis-aan-huis bladen een redactioneel artikel verschijnen met daaraan gekoppeld eveneens een prijsvraag met enkele vragen over de serie. Hierbij zijn boeken te winnen. Verder zal er eind september/begin oktober door De Eekhoorn een curiosa- en/of ruilmarkt georganiseerd worden voor iedereen. De juiste datum is nu nog niet bekend. Getracht zal worden om in het zoëven genoemde artikel in de huis-aan-huis bladen de juiste datum en plaats bekend te maken.
Er wordt gestreefd naar een centrale ontmoetingsplaats. Neem dan vooral uw te ruilen of te verkopen boeken mee! Om de lezers van de Nieuwsbrief volledig te informeren zal zonodig speciaal voor hen een extra mailing verzorgd worden. Een overpeinzing van de redactie: wat verschrikkelijk jammer dat Willy van der Heide zelf dit niet meer heeft mogen meemaken; hij is tenslotte de geestelijk vader van de serie, een schrijver die heeft gezorgd voor vijftig jaar leesplezier van de bovenste plank!

Bob Evers Genootschap.
Het BOB EVERS GENOOTSCHAP is in 1972 te Amsterdam opgericht en heeft o.a. als doelstelling: bestudering van de Bob Evers serie, leesavonden, excursies en een toelatingsexamen voor potentiële leden. Het genootschap heeft een voorzitter, een secretaris en drie bestuursleden. De eerste officiële daad van het genootschap was het begraven van een koker met enkele stukken van grote immateriële waarde op de plaats waar eertijds het Noord-Zuidhollands koffiehuis stond, in welk etablissement de drie protagonisten van de serie herhaaldelijk overleg pleegden. Daarnaast zijn in de zeventiger jaren nog tal van activiteiten ontplooid waarbij radio en pers werden ingeschakeld.
De redactie van de Nieuwsbrief heeft regelmatig contact met enkele bestuursleden van het Genootschap. De uitgave van de Nieuwsbrief wordt door hen van harte toegejuicht.

Documentatiealbum.
Het DOCUMENTATIEALBUM dat wij voorbereiden bevat heel veel wetenswaardigheden omtrent de persoon, en de diverse pseudoniemen waarvan W.H.M. van den Hout zich bediende. Willy van der Heide is daar slechts één van. Het album omvat een complete bibliografie, tal van biografische artikelen, persoonlijke brieven van Willy, een collage van brieven en foto’s afgestaan door het Bob Evers Genootschap en correspondentie uit archieven van particulieren en uitgevers. Verder staan er bijdragen in van een zus en een zoon van de schrijver. Bovendien is er een voorwoord van Peter de Zwaan en een uitgebreide verhandeling over alles wat met de Bob Evers serie te maken heeft uit de pen van de bekende auteur Geerten Meijsing. Een werkexemplaar van maar liefst 369 bladzijden is bijna klaar. Of het ooit uitgegeven wordt is onzeker. Het is onze bedoeling om het boek tegen kostprijs aan te bieden. Wij vermoeden echter dat de prijs, gezien de vrij kleine oplage hoog zal zijn. Het heeft thans geen zin om al in te tekenen. Van toekomstige ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Uitslag prijsvraag.
De redactie heeft zich consciëntieus gebogen over de talrijke inzendingen met een originele naam voor de Nieuwsbrief. Na het nuttigen van grote hoeveelheden Droste flikken en talrijke flesjes London Tonic heeft de redactie op pragmatische gronden besloten om de huidige bondige naam te handhaven. Niettemin wordt de beloofde prijs als aanmoedigingsprijs toegekend aan Jack Nowee uit Boskoop en de inzending van Yvonne Spa uit Nieuwegein krijgt een eervolle vermelding. Beiden ontvangen een gesigneerd exemplaar van de Bob Evers serie.
Volgende keer.
Een verslag van de officiële presentatie van deel 40, een artikel over erotiek in de Bob Evers serie, de ruilrubriek, beantwoording van vragen, de rubriek Auteurs over Willy, bijdragen van lezers en nog veel meer.Broers bezeten van Bob Evers-boeken
Theo de Reus
De Dordtenaar, zaterdag 20 februari 1993, pagina 18


Foto Etienne Busink


DORDRECHT - De namen Jan Prins, Bob Evers en Arie Roos doen bij veel lezers van jongensboeken een belletje rinkelen. De liefhebber herkent meteen de hoofdfiguren van de boeken van Willy van der Heide.

De broers Hans en Ton Kleppe, twee fervente Bob Evers-lezers uit Dordrecht en Papendrecht, hebben deze maand de eerste Bob Evers Nieuwsbrief uitgegeven. De broers besteden veel vrije tijd aan het navorsen van wetenswaardigheden over de spannende jongensboeken en over Willy van der Heide, een van de pseudoniemen van W.H.M. van den Hout. Hun bevindingen staan in een 350 pagina’s tellend documentatie-album, waarvoor zij een uitgever zoeken.

Avonturen.
Wie kent ze niet, de drie jongens die avonturen beleven waarvan andere jongens niet eens durven dromen. De dikke sproetige en roodharige Arie Roos, die altijd honger heeft en bijzonder slim is, de zuinige Jan Prins die niet op een kwartje kijkt als hij een dubbeltje kan besparen en die de hele „Encyclopedia Brittannica” uit z’n hoofd kent en hun vriend Bob Evers, de nuchtere Amerikaan die vele repen chocolade verslindt. Zij beleven hun avonturen in boeken met allitererende titels als „Heibel in Honoloeloe” en „Bombarie in een bunker”. Bob Evers wordt dit jaar vijftig jaar. Willy van der Heide bedacht deze figuur al in 1943.

Tip.
Al op jeugdige leeftijd maakten Hans (40) en Ton (48) kennis met de drie hoofdpersonen. „Ik was een jaar of tien toen iemand in de bibliotheek mij een tip gaf dat ik de Bob Evers-boeken eens moest lezen,” zegt Ton. „Maar dat was niet zo gemakkelijk, want die boeken waren bijna altijd uitgeleend. Het gevolg was dat ik nooit een verhaal in de goede volgorde las, want veel verhalen bestaan uit drie boeken. Ik moest dus het verhaal in m’n geheugen opbouwen. Jaren later kon ik de boeken zelf betalen.”
De Bob Evers-boeken staken erg af tegen de brave boeken van die tijd, vinden de broers. „De drie jongens beleefden ongewone avonturen. Ze beschikten over geld en pistolen, hadden kennissen bij de FBI en maakten reizen naar bijvoorbeeld Amerika. Iets wat na de oorlog zeer tot de verbeelding sprak. Wij vonden het in die tijd al heel wat als we een dagje naar Hoek van Holland gingen. Bovendien zat er geen moralistisch toontje in de boeken. In die tijd zat ik de hele zondag op de bank te lezen,” zegt Ton, in het dagelijks leven accountant. Broer Hans, werkzaam als technicus, vult aan: „De rest van de familie keek je vaak raar aan als je hardop zat te grinniken.”

Onzin.
Dat niet iedereen dezelfde mening was toegedaan, blijkt uit een brief van het Christelijk Jonge Mannen Verbond uit 1953, waarvan de broers een kopie in hun catalogus hebben opgenomen. Deze club weigerde de boeken in zijn lectuurgids te bespreken. Het verbond betitelt de inhoud als „stomme, gevaarlijke onzin” en heft de waarschuwende vinger. „Wij hebben in Van der Heides werk geen grein opvoedkundige waarde kunnen ontdekken. Alles hangt van branie aan elkaar.”
De waarschuwing heeft niet geholpen. In de loop der jaren zijn er zo’n vier miljoen Bob Evers-boeken verkocht, zo is de voorzichtige schatting van Ton. De eerste boeken uit de serie verschenen in 1953. In 1965 verscheen de serie, waarvan dit jaar deel 40 verschijnt, in de bekende rood-gele pockets.
Overigens wordt deel 40 geschreven door
Peter de Zwaan die ook deel 33 en 36 voltooide en de delen daarna op zijn naam heeft staan. Hij nam, tot vreugde van de fans, de pen over van de in 1985 overleden Willy van der Heide.
Hans en Ton Kleppe begonnen hun naspeuringen in 1987. Zij doken in archieven van bibliotheken en uitgevers. Willy van der Heide schreef onder zijn eigen naam W.H.M. van den Hout enkele serieuze boeken over wichelroedelopen. Ook schreef hij kinderboeken onder het pseudoniem Sylvia Sillevis en romans als Willem W. Waterman.
De figuur Willy van der Heide, alias W.H.M. van den Hout, omschrijven de broers als „schilderachtig”. Hij woonde in Den Haag, maar vertoefde veel in de Amsterdamse grachtengordel. Hij komt ook voor in de gelijknamige sleutelroman van Geerten Meijsing. De broers Kleppe ontdekten ook minder leuke kanten van de schrijver. Hij speelde in de oorlog op z’n zachtst gezegd een dubieuze rol door te schrijven voor het pseudo-verzetsblad De Gil. Dat leek op een illegale krant, maar was dat juist niet. Het kwam de schrijver na de oorlog op een tienjarig schrijfverbod als journalist te staan. De broers willen hier geen waarde-oordeel over uitspreken. „Wij proberen objectief te zijn. Wij vinden dat hij goede jeugdboeken schreef, maar dat wil niet zeggen dat je het ook met de figuur van de schrijver eens bent.”

Uitgever.
Het 350 pagina’s tellende Bob Eversdocument van Ton en Hans ligt te wachten op een uitgever. Daarin staan ook bijdragen van Peter de Zwaan en van Geerten Meijsing, bestuurslid van het in 1972 opgerichte Bob Evers Genootschap. De broers bekennen nog regelmatig een Bob Evers te lezen. „En we zijn natuurlijk benieuwd naar deel 40, dat straks verschijnt.”

Wie een exemplaar van de Nieuwsbrief wil hebben, kan schrijven naar het redactie-adres Grondmolen 20, 3352 CA Papendrecht.

Ruilrubriek „In de Roos”
(met dank aan Ronald Cobet)


Gevraagd:

Tam Tam om een torpedoboot” uit de Otto Onge serie van W. v.d. Heide. E. Luca, Didam, 08362-23988.

Aangeboden:

Bob Evers serie nr. 4 (2e druk), nr. 8 (2e dr.). nr. 19 (3e dr.) grote boeken zonder stofomslag. F. Schonewille, Postbus 86, 7950 AB Staphorst.

Gevraagd:

Bob Evers serie. Alle grote boeken zo mogelijk 1e druk met stofomslag behalve nrs. 10, 18 en 24. F. Schonewille, Staphorst.

Gevraagd:

ruilen of kopen Bob Evers boeken met illustraties van C.Voges. M. Kappers, Heerhugowaard, 02207-44454.

Gevraagd:

Toen ik een nieuw leven ging beginnen en andere waar gebeurde verhalen uit de jaren vijftig” door W. v.d. Heide. A. Noordergraaf, Zoetermeer, 079-611491.

Gevraagd:

De geheimzinnige schat”, „Een woestijn raakt zoek”, „De erfenis van een zonderling” door W. Waterman. J. Stel, Assen, 05920-41806.

Gevraagd:

oude grote boeken met stofomslag van B. Evers tegen vergoeding, eventueel ruilen. A. de Vos, Schinnen, 04493-4629.Beantwoording van vragen


In de talrijke reacties, die wij hebben ontvangen, worden veel vragen gesteld, die hierna worden beantwoord.
Vraag:

bestaat er een scriptie over de Bob Evers serie?

Antwoord:

voor zover wij weten is er het boek van John Beringen (zie vorige Nieuwsbrief) en bestaan er twee documentatiealbums die enkele jaren geleden in een oplage van 30 stuks door ons zijn samengesteld. Deze albums zijn alleen nog in te zien op de afdeling Informatie Jeugdliteratuur van de Gemeentebibliotheek van Rotterdam. Een nieuw en omvangrijk documentatiealbum is bij ons in voorbereiding.

Vraag:

hebben jullie adressen van antiquariaten waar de oude drukken te koop zijn?

Antwoord:

wij hebben geen lijst van dergelijke adressen; we raden iedere verzamelaar aan om in de regionale gele gids naar adressen van antiquariaten te kijken. Ook het bezoeken van boekenbeurzen en rommelmarkten brengt soms succes. Een landelijk per post werkend antiquariaat is dat van A.J.M. van der Heijden, Boompjes 1, te Almkerk. Dit antiquariaat verzendt op aanvraag periodiek een catalogus met daarin regelmatig de boeken van W.v.d.Heide.

Vraag:

is er een lijst waarop alle delen van de Bob Evers serie vermeld staan?

Antwoord:

ja, in deel 39 van de Bob Evers serie, „Bouwbonje om een staalskelet”, worden alle 40 titels genoemd.

Vraag:

is er ooit een boek verschenen over het leven van Willy van der Heide?

Antwoord:

waarschijnlijk wordt hier het in 1979 verschenen boek bedoeld met de titel „Toen ik een nieuw leven ging beginnen en andere waargebeurde verhalen uit de jaren vijftig”, uitgever Loeb te Amsterdam en uitgever Jonckx te Antwerpen.

Vraag:

hoe kom ik aan de boeken „Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen” en „De kruistocht van generaal Taillehaeck”, deel I en II?

Antwoord:

bij antiquariaten, boekenbeurzen of misschien via de ruilrubriek.

Vraag:

waar zijn de oude grote boeken nog te koop en waar de nieuwe pockets?

Antwoord:

de nieuwe pockets zijn bij elke boekhandel, en indien niet voorradig, op bestelling te verkrijgen. Een volledige set van alle 39 delen is ook rechtstreeks bij de uitgever te koop. Adres: Uitgeverij De Eekhoorn, Postbus 70, 7300 AB Apeldoorn.
De oude grote boeken met de stofomslagen zijn vrij zeldzaam en af en toe te koop op rommelmarkten, antiquariaten, boekenbeurzen of wellicht via de ruilrubriek van de Nieuwsbrief.

Vraag:

hoe kom ik aan de boeken van Silvia Sillevis en Victor Valstar?

Antwoord:

antiquariaten, boekenbeurzen, rommelmarkten en de Ruilrubriek.

Vraag:

is er een mogelijkheid om alvast in te tekenen op jullie documentatiealbum over Willy van der Heide?

Antwoord:

zie het redactionele stuk over het documentatiealbum in deze Nieuwsbrief.

Vraag:

kan er iets meer verteld worden over het Bob Evers Genootschap en over de begraven koker?

Antwoord:

zie het redactionele stuk over het Bob Evers Genootschap.

Vraag:

is deel 33 ooit verschenen?

Antwoord:

deel 33, „Een zeegevecht met watervrees” was een onvoltooid manuscript; maar is in 1987 verschenen nadat Peter de Zwaan het had voltooid.Enquête
John Beringen


Geachte Bob Evers-liefhebbers,
Mijn naam is John Beringen, schrijver van het boek „Het verschijnsel Bob Evers”. In de eerste plaats wil ik langs deze weg een ieder hartelijk danken voor de lovende reacties die ik mocht ontvangen op bovengenoemde pennevrucht. Tenslotte getuigde het door u allen getoonde enthousiasme, om kennis te mogen nemen van de inhoud, van een blindelings vertrouwen in de kwaliteit ervan. Afgaande op de toonzetting van de vele brieven, die mij vervolgens de afgelopen maanden bereikten, mag ik wel concluderen dat ik dit vertrouwen niet geschonden heb. Om maar enige geluiden te citeren: „Hier hebben de liefhebbers jaren op zitten wachten”, „Een verhelderend geschrift vol Aha-erlebnissen”,„Een aanwinst voor de verzameling”.
Een ander leuk feit binnen deze context betreft een reactie van de postbode die trouw alle fanmail dag in dag uit bij mij afleverde; enigszins verbaasd liet deze weten dat ik van zijn hele wijk „degene was die de meeste post ontving”. Dit proces was reeds op gang gekomen in februari 1991 n.a.v. de Vara radiouitzendingen over dit boek, zij het dat de reacties van toen bestonden uit mededelingen dat men „reikhalzend uitkeek naar de grote dag waarop dit werk het levenslicht zou aanschouwen”. Dat ik uiteindelijk afstand heb genomen van iedere vorm van auteursrecht en de gedupliceerde exemplaren van „Het verschijnsel Bob Evers” er qua uitvoering slordig uitzien, komt voort uit het feit dat ik in de loop van 1992 een beslissing MOEST nemen. Ik kon desgevraagd niet langer volstaan met het antwoord dat ik „niet wist of het boek ooit in de boekhandel zou verschijnen”. Evenmin kon ik mij als schrijver van literaire werken veroorloven dat de indruk zou ontstaan dat „Het verschijnsel Bob Evers” niet meer was dan iets wat uitsluitend in mijn verbeelding bestond. Desondanks volhard ik in de mening dat ik het schrijven van dit boekwerk niet zie als een bijzondere verdienste mijnerzijds. Tenslotte is en blijft het niet meer dan een verzameling van artikelen OVER Bob Evers zoals men die bij wijze van spreken in alle kranten en tijdschriften zou kunnen aantreffen wanneer zij deze verhaalfiguur als onderwerp ter hand nemen, al mijn verrichte research ten spijt. Ondanks alle moeilijkheden is het mij echter vergund om met gepaste trots mede te delen dat „Het verschijnsel Bob Evers” uiteindelijk TOCH als een pocket zal gaan verschijnen in de loop van de zomer. Hetzelfde geldt voor mijn tweede boek, genaamd: „Het Bob Evers-virus”. Op enige kleine details na is dit werkstuk voltooid. Zoals sommigen reeds weten, zal hierin verdere (waaronder nog niet eerder gepubliceerde) informatie vermeld worden benevens het meer dan wonderlijke verhaal over de totstandkoming van „Het verschijnsel Bob Evers”. In de derde Nieuwsbrief van de gebroeders Kleppe zult u alles hierover kunnen vernemen.

Een veel gehoorde kreet is: „al het goede komt in drieën”. En zo kon het gebeuren dat ik besloot om een derde en DEFINITIEF LAATSTE boek(je) te schrijven, hetgeen als titel zal hebben: „De Bob Evers-legende”. Hiervoor heb ik echter medewerking nodig van U allen, aangezien dit een onderzoek zal omvatten naar bevindingen en het (verdere) leesgedrag van al diegenen die zoveel plezier beleven/beleefden aan de avonturen van Bob en Co. Daarom verzoek ik eenieder aan mij een briefje te sturen met antwoorden op de volgende vragen:
1.

Wat was het eerste Bob Evers-boek dat U gelezen heeft?

2.

Welk boek of welk avontuur vindt U het beste?

3.

Wat vindt U de allerslimste stunt die Arie Roos ooit uithaalde?

4.

Om welke passage/welk voorval heeft U het meeste gelachen?

5.

Welk boek/welke boeken uit de serie vindt U „minder”?

6.

Welke andere jongensboeken las U naast Bob Evers?

7.

Welke schrijvers van „volwassen” boeken genoten later Uw voorkeur?


Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en anoniem worden verwerkt in de vorm van een overzicht, een analyse en een slotconclusie. Mocht U nog andere feiten kunnen noemen die niet in de vragen tot uitdrukking komen, dan verzoek ik U deze eveneens te vermelden. Ik hoop op veel reacties.
Bij voorbaat hartelijk dank.

John Beringen
Sluishoofd 80
3961 KW Wijk bij Duurstede

Voorkant van deel 40

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2
als pdf

Nieuwsbrief 3

Register van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Apriana