Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 15
als pdf

Nieuwsbrief 16

Register van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Apriana

Nieuwsbrief nr. 15
ISSN 1386-6451
januari 2000 - 8e jaargang nr. 1Een uitgave van Hans & Ton Kleppe, buitengewoon leden van het Bob Evers Genootschap
redactieadres: Jacoba van Heemskerckstraat 7, 3351 SP PAPENDRECHT - internetredactie: nieuwsbrief@apriana.nl
http://nieuwsbrief.apriana.nl
INHOUD :
Nieuws van de redactieHans & Ton Kleppe
Recensie van deel 46: Bob Evers heeft het warmKolonel Koops
Column: Gendarme in HumbeekGert Huber
De bibliografie van de Bob Evers-serie 1-32Simon Kuipers
Column: GebondenHenk Bergman
Diverse reacties van lezers(div.)
Vraag- en antwoordrubriek(div.)
Advertentierubriek „In de Roos”(div.)
Nieuws van de redactie
Hans & Ton Kleppe


Feestelijke veldslagen in San Antonio”.
Het boek met deze titel is uit! Als gebruikelijk is de recensie van kolonel Koops elders in deze Nieuwsbrief opgenomen. Wij zagen de 1997 omnibus met geplastificeerde en kleurrijke prachtkaft bij enkele warenhuizen van V&D nog in voorraad voor het luttele bedrag van ƒ 12,50!

Millenniumbijeenkomst voor de lezers van de Bob Evers Nieuwsbrief.
Wij organiseren op zaterdag 11 november 2000 een ruilbeurs op een bijzonder toepasselijke plaats namelijk in restaurant ’t Kompas op Kaageiland. ’t Kompas is naast de voormalige woning van Willy van der Heide en niet ver van de bekende Paddestoelhuisjes uit deel 13 „Een motorboot voor een drijvend flesje”.
Dit is een unieke gelegenheid om je dubbele boeken te ruilen en/of zoeklijstjes mee te nemen, zodat er op deze schitterende locatie goede zaken gedaan kunnen worden. Deel 47 van de Bob Evers serie zal dan ook verkrijgbaar zijn. Bovendien heeft Jack Nowee een aantal complete sets bij zich van alle verschenen Nieuwsbrieven die hij (grote service) tegen kostprijs aanbiedt.
Wij doen ons best om verschillende exclusieve zaken naar de beurs te krijgen, zoals een manuscript van Willy van der Heide en een originele omslag tekening. Het is de bedoeling dat deze bij opbod worden verkocht.
De ruilbeurs begint om 12.00 uur en we gaan door tot ongeveer 16.00 uur. Indien u niet de beschikking hebt over eigen vervoer, en het openbaar vervoer is geen goed alternatief, dan is een kleine advertentie in de volgende Nieuwsbrief van juli 2000 misschien een goede oplossing. Voorbeeld: „Bob Evers liefhebber uit Drachten wil op 30 september graag meerijden naar De Kaag”, met vermelding van telefoonnummer om een carpool te regelen. Ook is het natuurlijk zeer welkom om een lift aan te bieden.
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u alle verder van belang zijnde informatie over de ruilbeurs.

Vrijwillige bijdrage.
Er zijn nu 75 vrijwillige bijdragen en een gift postzegels binnen. Allen hartelijk bedankt.

Nazending van Nieuwsbrieven.
Jack Nowee is nog steeds bereid om de vorige Nieuwsbrieven tegen vergoeding van kopieer- en portokosten na te zenden. Neem vooraf even contact op met Jack: (0172)-217688.

Belangwekkend onderzoek door Simon Kuipers uit Delft.
Een diepgaand bibliografisch onderzoek vindt u vanaf pagina 121 van deze Nieuwsbrief.

Homepage van Peter de Zwaan.
Via Internet is een eigen homepage van
Peter de Zwaan in te zien met alle informatie over hem als auteur. De homepage is te raadplegen door middel van: www.peterdezwaan.nl.
Uitgeverij De Eekhoorn is op internet te bereiken via: www.bobevers.nl.

Allen een voorspoedig, gezond en vruchtbaar Bob Evers jaar toegewenst door uw redactie.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in juli 2000, kopij (liefst op diskette) en kleine advertenties graag uiterlijk in mei 2000 inzenden. Denk om het bijtijds insturen van uw adreswijziging!

Bob Evers heeft het warm
Recensie van deel 46

Kolonel Koops   ®


Feestelijke veldslagen in San Antonio. We blijven in de Verenigde Staten. Op het vorige avontuur, het Amerikaanse drieluik over de vakantiebussen, wordt nauwelijks teruggeblikt. De indiaan Cree, die in het laatste deel een kort rolletje had, kijkt in dit deel over de schouders de drie jongens mee. Op blz. 51 staat een terugverwijzing naar oude avonturen in Panama, Trinidad, etc.: dat is een leuk soort continuÔteit.

Geografische aanduidingen zijn altijd belangrijk geweest in de Bob Evers-serie, kijk maar naar de titels. Voor jonge kinderen, de „echte” doelgroep, is dat fascinerend, zelfs als ze de atlas er niet bij pakken. Peter de Zwaan heeft het wel eens te bont gemaakt naar mijn smaak, bijvoorbeeld in Berlijn, door zoveel te noemen dat de lezer er zonder stafkaart niet uitkomt. In dit deel lijkt het beter gedoseerd. (Gek genoeg merkt Peter de Zwaan op in het Volkskrant-interview, afgedrukt in de vorige Nieuwsbrief, als het gaat over zijn andere boeken: „Ik noem de naam van de stad niet. Wat heb je daar nu aan?”)

Goed. San Antonio. We rijden naar het zuiden, naar hartje Texas, en naar New Orleans, diep in Louisiana. Het wordt steeds warmer en vochtiger: daar hebben de jongens flink last van en dat leidt tot mooie realistische beschrijvingen van een verschijnsel dat voor Nederlandse reizigers vaak niet te harden is. Het verhaal besteedt aandacht aan de invloed van airconditioning, maar het boek bevat ook opmerkingen over de shopping mall, wat een county is, rijst van Uncle Ben en over motels die volkomen geÔsoleerd langs de weg opduiken. De jongens huren een paar keer een Dodge, van ongeveer hetzelfde type. De schrijver zal de route wel hebben nagerekend op de Mileages & Driving-Times Map van Rand McNally.

Het avontuur dient zich, als zo vaak, toevallig aan. De jongens rijden wat rond niet ver van Las Vegas, waar deel 45 hen bracht. Ze krijgen te maken met the law, in de persoon van deputy Keno. Dan, in San Antonio, is hun tegenstander bepaald niet the law, maar eerder de onderwereld, met een flink Mexicaans tintje.

De meeste actie speelt zich af in San Antonio. Het toeristische centrum rond het riviertje Paseo del Rio krijgt een beeldende beschrijving. Jan doet ingewikkeld-slim in een mall en Bob en even later Arie laten zich vrij sullig gevangen nemen. Ze krijgen daarbij voortdurend eten en drinken. Op een gegeven moment zijn ze alle drie hun portefeuille/portemonnaie kwijt.

Het verhaal heeft een hoog tempo en heeft geen overbodige „lussen”. De jongens zijn verbaal goed op dreef, zowel jegens elkaar als jegens boeven en andere derden.

Kritiek? Tot twee keer aan toe benadrukt het verbaal op een rare manier dat de jongens „jongens” zijn. Ze huren auto’s, nemen hun intrek in dure hotels, kunnen gemakkelijk een deputy sheriff te woord staan, maar op blz. 121 wordt Bob door toeristen aangezien voor (weer) een gauwdiefje van handtassen en op blz. 141 wordt Bob in een vechtpartij ontzet door omdat een „grote vent” tegen een „jongen” niet eerlijk is. Hoe oud is Bob? Toch minstens achttien?

Een mooi moment met klassieke Bob Evers-spitsvondigheid is de afspraak elkaar te ontmoeten „op de eerstvolgende parkeerplaats die verder dan tien kilometer ten oosten van Turtle Bayou ligt”: dat soort creativiteit imponeerde mij als jonge Bob Evers-lezer zeer.

Uitgeverij De Eekhoorn valt nu onder een andere uitgeversgroep. De fondslijst voor het najaar 1999 is prachtig uitgegeven. Alle deeltjes worden afgebeeld met hun huidige omslag en met opgave een de voorradige druk (het gaat dan om de pocketuitgave neem ik aan). De beroemde beginverhalen beleven hun 30e druk. Zoals Peter de Zwaan beloofd heeft in het genoemde interview: „[W]e gaan de vijftig zeker halen". De fondslijst noemt voor de andere series de aanbevolen leeftijdscategorie, maar voor Bob Evers niet: hoe zou dat nu komen?

Feestelijke veldslagen in San Antonio”, Peter de Zwaan, Uitgeverij De Eekhoorn, ISBN 90 6056 600 9, 189 pag., ƒ 8,45.

Gendarme in Humbeek
Gert Huber


Sommige locaties uit het Van der Heide opus vallen tegen, andere voldoen ruimschoots aan de verwachting. Tot de laatste categorie behoort ongetwijfeld het op en top Belgische gehucht Humbeek, strategisch gesitueerd aan de Maritiem. Hoewel, bij zuidoostenwind althans, onder de rook van Brussel gelegen, waan je je in een uithoek van BelgiŽ, wat overigens in het geheel niet denigrerend bedoeld is - Vlaanderen is op zijn mooist in de uithoeken.


Het eerste wat opvalt, is de bescheiden indruk de het plaatsje maakt, hoewel het zijn wereldfaam toch te danken heeft aan de rauschpartijen van onze vrienden. Zelfs een eenvoudig monument ter nagedachtenis aan de meest bewogen momenten in de locale historie ontbreekt. De plaatselijke garagehouder -ja, die garage is er echt - kon zich niets meer van Aries bezoek herinneren en keek mij aan alsof hij bang was in de maling te worden genomen. Wellicht moet ik een volgende visite niet in mijn werkkleding, die suggereert dat ik net op bezoek geweest ben bij de directie van de Generale Bank, afleggen.

Het Kanaal van Willebroek, zoals de Maritiem officieel heet (Een paar voorbijgangers die ik sprak kenden die laatste naam overigens niet), of kortweg het Zeekanaal, daar het Brussel via de Rupel met de Schelde en de Noordzee verbindt, is een echt Belgisch kanaal: Grauw tot in het bot, vieze oevers en de vissers hebben reeds lang geleden de moed opgegeven om de laatste vis te vangen. De ongetwijfeld fraaie, gietijzeren brug die er in de Parsons-tijd waarschijnlijk nog was (op andere plaatsen in BelgiŽ zijn ze er gelukkig nog wel) is vervangen door een torenhoge, monsterachtig bovenmaatse betonnen hefbrug, die van kilometers afstand te zien is.

Een kort verblijf aan de kade leerde, dat jachten inderdaad schaars zijn in dit kanaal, dat vooral en druk bevaren wordt door binnenschepen met bulkgoederen. Een schip als de Sheherazade zou zeker opgevallen zijn en nog lang onderwerp van gesprek zijn geweest voor de eenvoudige inboorlingen. Ik kom graag in Vlaanderland, en ook hier was het weer goed toeven. De voornoemde levensvormen vertoonden een werkelijke belangstelling voor het gegeven, dat hun eigen dorp zo'n belangrijke rol had gespeeld in een boek, dat door Nederlanders in nette pakken kennelijk nog steeds gelezen wordt.

Aan de overkant van het kanaal gezocht naar geblakerde fundamenten, maar die zijn kennelijk opgeruimd: Geen huis of ruÔne te vinden. Je kunt trouwens niet zo ver, aan alle kanten kom je sluizen tegen, waar zoals we weten de booglampen fel branden, cafťetjes de hele nacht open zijn en overijverige douanebeambten lopen. Het is wel een mooie dijk om Fords af te duwen, het talud glooit er prachtig naar het kanaal toe en de indrukken die mijn schoenen achterlieten gaven een idee van het effect dat autobanden zouden hebben op de doornatte oevers - net als tijdens de Kresse-gebeurtenissen had het hard geregend.

BelgiŽ is een land waar de politiemensen nog zichtbaar zijn. Zo zie je ze geregeld, door handopsteking, oversteekplaatsen beveiligen. Toen ik wat weemoedig vanaf de eenzame kanaaldijk in het water staarde, gebeurde wat ik stilletjes gehoopt had: Een gendarme te fiets passeerde, weifelde, keek naar mijn stropdas maar stapte tenslotte toch af en vroeg, niet onvriendelijk, wat ik daar zocht. Zonder aarzeling antwoordde ik uiteraard: „Daar stond ik net over na te denken toen u afstapte,” De brave man keek me wat glazig aan, maar aanvaardde even later mijn uitleg.

De koddebeier bleek geen dienst te hebben maar op weg te zijn naar zijn huis en gade in Willebroek. Dientengevolge had hij geen enkel probleem met de geoffreerde sigaar en vertelde hij vrijuit over de plaatselijke omstandigheden. Het bekende verhaal: De oorspronkelijke bewoners verliezen steeds meer terrein aan de forensen naar Brussel en Mechelen, het oude karakter van het dorp gaat verloren, geen respect meer voor veldwachters en ga zo maar door. Gek genoeg was hij nauwelijks geÔnteresseerd in de reden dat ik daar was, hij wilde vooral zelf vertellen. Strikt genomen klopt dat ook, de overheidsdienaren die Kresse zou waarschuwen zijn tenslotte niet gekomen, maar dat heb ik hem maar niet verteld - het leven is zo al ingewikkeld genoeg voor een gendarme in Humbeek.

De bibliografie van de Bob Evers-serie 1-32
Simon Kuipers


Medewerking gevraagd”. Onder deze titel startte ik op 1 februari 1998 een discussie op de Bob Evers mailinglijst
1. Mijn doel was te komen tot een uitputtende beschrijving van de drukgeschiedenis van de serie: wanneer is welke druk verschenen, bij welke uitgever en drukker, in welk formaat en met welke illustrator, wat zijn de bijzonderheden van een druk, enzovoort. Omdat ik zelf natuurlijk niet beschikte over alle drukken van alle delen, riep ik hiervoor de hulp in van de lezers van de mailinglijst. Intussen zijn we bijna twee jaar verder. Mijn archief telt inmiddels meer dan 260 berichten over dit onderwerp en dat aantal wordt nog vrijwel wekelijks aangevuld.

Dat geeft goed weer hoe enthousiast er werd gereageerd op mijn oproep. Ik kreeg suggesties om bepaalde aspecten waar ik zelf nog niet eerder aan had gedacht ook onder de loep te nemen. Een van de beste ideeŽn was om de gegevens uit de Lijst mee te nemen. Zoals natuurlijk bekend is staat op de ongenummerde bladzijde 4 van alle Hard Cover delen (de delen 1-32, verschenen tussen 1949 en 1963) een uitgebreide opgave van reeds verschenen delen inclusief druknummers. Deze Lijst bleek in het verdere onderzoek heel waardevol te zijn, en af en toe onmisbaar bij voorkomende moeilijke gevallen. In de pockets is het principe van de lijst ook overgenomen, maar helaas zonder vermelding van de druknummers.

In september 1999 was er een heuglijk feit te vieren: de inventarisatie van alle Hard Covers was compleet, en vandaar ook dit artikel en de beperking in de titel ervan. Wie weet exact hoeveel HC-uitgaven er zijn verschenen? Het bleken er in totaal 115 te zijn. Dat is echter nog maar een klein deel van het geheel, dat naar schatting inclusief pockets, omnibussen, Belgische en grijze uitgaven (de delen 34 en 35) uitkomt op ruim 700. Het is een schatting, omdat ik ervan uit ga dat een bepaalde druk pas echt is verschenen als er ook een exemplaar van te vinden is. En in mijn tabellen zitten nog wat lege plekken, hoewel ik met de identificatie van 625 verschillende uitgaven (stand per 15 oktober 1999) al een aardig eind op weg ben.

In de laatste fase van de HC-inventarisatie bleek het nodig om een paar aannames te doen. Enkele drukken waren namelijk niet te vinden, en van sommige andere was het onwaarschijnlijk dat de gegevens die in de boeken zelf zijn opgenomen (gewoonlijk een combinatie van druknummer, gegevens op de Lijst en jaar van copyright) correct waren in de betreffende combinatie. Het bleek mogelijk voor deze probleemgevallen een sluitende verklaring te vinden en ik zal dan ook toelichten waarom ik tot bepaalde conclusies ben gekomen.

Maar eerst wat algemene uitgangspunten die ik heb gehanteerd.

1

Als druknummer van een boek is in het algemeen aangenomen de druk die op de titelpagina staat vermeld. Alleen als andere feiten duidelijk het vermelde druknummer tegenspraken, was er aanleiding dit te corrigeren. Het meest vůůrkomend is dat er geen druknummer vermeld staat in gevallen waarin het copyright-jaartal of de vermeldingen in de Lijst het waarschijnlijk maken dat er geen sprake is van een eerste druk. Dit verschijnsel is niet zeldzaam en het is dus altijd van belang om een tweedehands aangeboden eerste druk goed te controleren.


2

Het vermelde jaar van copyright is beschouwd als het jaar van uitgave van het betreffende boek. Natuurlijk kan het vermelde jaar best wel het jaar zijn waarin het copyright werkelijk is gevestigd, maar de frequente aanpassing van het jaartal bij een volgende druk maakt dit toch redelijk onwaarschijnlijk.


3

In gevallen waarin het jaar van copyright niet wordt vermeld (zeldzaam bij de hard covers, maar vooral bij de Zeijlstra-pockets veel voorkomend) is een schatting gemaakt van het correcte jaar van uitgave op grond van het vermelde aantal verschenen delen in de Lijst. In het uitgebreide overzicht dat op mijn website beschikbaar is, is een dergelijk geschat jaar aangegeven met een *. Een afwijking van plus of min ťťn jaar met de werkelijkheid is natuurlijk mogelijk.


4

Vooral bij de eerste zes boeken van de serie zijn bij de gebonden uitgaven nogal wat merkwaardige zaken geconstateerd. Dat maakte het noodzakelijk om in sommige situaties het vermelde druknummer aan te passen. Ik ga daar nog uitgebreid op in.


Maar eerst wat andere merkwaardige zaken. Wie wist er dat MoriŽn een bijna-naamgenoot had, genaamd MorriŽn, die de illustratie van „Ali Roos als Arie Baba” op zich heeft genomen? Kijk het maar na in je eigen exemplaar. We hebben het gecontroleerd in alle in aanmerking komende drukken, de nummers 3 tot en met 13, en er is geen enkele afwijking. In andere delen is dit nog niet gesignaleerd.

En wie weet welke drukken zowel als hard cover als in een pocket-uitgave zijn verschenen? Dat zijn de vijfde druk van „Een dollarjacht in een D-trein” (1959 en 1966) en de tweede van „Heibel in Honoloeloe” (1962 en 1970).

Van de eerste druk van „Een overval in de lucht” zijn 2 versies bekend. Op de voorkant van de eerste versie staat een propellervliegtuig met de neus naar boven, en op die van de tweede een straalvliegtuig met de neus naar beneden. Verder zijn deze uitgaven identiek. Ook bij „De strijd om het goudschip” is er een druk (de zesde) met een afwijkende voorkant.

Bij de eerste zes delen was, zeker in het begin van de serie, geregeld wat mis. Ik heb de volgende aannames moeten doen om een sluitend geheel te krijgen:

Een overval in de lucht
Met de tweede druk is iets merkwaardigs aan de hand. Er bestaan twee versies, die beide gezien het jaartal van het copyright uit 1949 zouden stammen. Dat kan echter niet juist zijn. De eerste druk is eind 1949 uitgegeven en het is niet aannemelijk dat er zo ongeveer gelijktijdig een tweede druk is verschenen. Bovendien worden in de Lijst van versie 1 drie andere boeken vermeld die allen eerst in 1950 zijn uitgegeven (+ 2 boeken die „in 1951 zullen verschijnen”). In de Lijst van versie 2 worden zelfs zes andere boeken vermeld, waarvan de laatste 2 uit 1951 stammen. Dit dateert versie 1 op 1950, en versie 2 op 1951. Twee versies van de tweede druk? Dat is schijn, want er is geen enkel exemplaar bekend van een derde druk. Bijgevolg heb ik besloten versie 1 te beschouwen als de echte tweede druk, en versie 2 als een derde druk.

De jacht op het koperen kanon
Van de derde druk zijn twee versies bekend, ťťn uit 1951 (# Lijst = 6) en ťťn uit 1953 (# Lijst = 11). Verder bestaat er een vierde druk uit 1954 (# Lijst = 13), en is geen enkel exemplaar bekend van de vijfde druk. Ik beschouw de derde druk (1951) als de echte derde druk, de derde druk (1953) als de vierde druk en de vierde druk (1954) als de vijfde druk. Dit klopt ook uitstekend met de in de diverse Lijsten vermelde aantallen en drukken.

Avonturen in de Stille Zuidzee
Van de vijfde druk bestaan twee versies, beide uit 1954. In de Lijst treden verschillen op; versie 1 telt 16 boeken en versie 2 zelfs 21. Voorts is er geen opgave bekend van een zesde druk.
Het ligt hier voor de hand versie 1 als de echte vijfde druk te beschouwen, en versie 2 als de zesde druk. Het vermelde jaartal in versie 2 kan niet correct zijn; immers, deel 21 („Pyjama-rel in Panama”) is pas in 1956 verschenen. Er zijn gegronde redenen aan te nemen dat deze uitgave (versie 2) in een bijzondere categorie valt, die ik nog uitgebreid zal bespreken. Versie 2 beschouw ik als een zesde druk uit 1957.

De strijd om het goudschip
Wellicht het meest verwarrende boek van de eerste zes met betrekking tot de verschillende drukken. Eerst maar even de uitkomst van de inventarisatie, maar nog zonder mijn conclusies:
eerste druk (1951, # Lijst = 6)
tweede druk (1955, # Lijst=19)
derde druk (1952, # Lijst=7)
derde druk (1953, # Lijst=11)
vierde druk (1954, # Lijst=14)
vijfde druk : geen opgave bekend
zesde druk (1961, # Lijst=30)
Hier is er dus werkelijk een zooitje van gemaakt. Bovendien is de tweede druk uit 1955 als enige van de eerste vijf uitgegeven bij Stenvert/Apeldoorn, en alle andere drukken (behalve 6 natuurlijk) bij Stenvert/Meppel. Er is slechts ťťn conclusie mogelijk. De derde druk uit 1952 is eigenlijk de tweede, en de tweede druk uit 1955 is de vijfde. Voor deze laatste conclusie pleit ook nog dat op diverse stofomslagen behorende bij de tweede druk (1955) op de binnenflap „vijfde druk” is vermeld. De derde druk (1953) en de vierde (1954) houden gewoon hun eigen plaats.

Cnall-effecten in Casablanca
Van dit boek is geen eerste druk bekend.

copyright 1954
Onder deze verzamelnaam vat ik een aantal uitgaven samen die als kenmerk hebben dat ze allen 1954 als jaar van copyright dragen. Dat kan best wel correct zijn (het copyright kan heel goed zijn gevestigd ver voordat het betrokken boek uitkwam) maar het is wel merkwaardig dat dit in geen der andere uitgaven zo opvallend vůůrkomt. Als regel wordt het jaar van copyright bij iedere nieuwe druk aangepast. Bovendien hebben de uitgaven in deze groep een ander gemeenschappelijk kenmerk, namelijk dat ze zijn uitgegeven bij Stenvert/Apeldoorn, terwijl alle andere in 1954 (en de meeste in 1955) uitgegeven boeken bij Stenvert/Meppel zijn verschenen.
Een opvallend kenmerk is ook het aantal in de Lijst. Dit aantal doet vermoeden dat het betrokken boek niet in 1954 maar pas veel later is verschenen. Ik heb gekozen voor 1957 om een aantal redenen. In de eerste plaats zijn er geen andere uitgaven uit 1957 bekend (1958 en later is uitgegeven bij De Eekhoorn/Apeldoorn); in de tweede plaats klopt 1957 heel wel met de in de boeken van deze groep vermelde „reeds verschenen drukken”. Het gaat in deze groep om de volgende uitgaven:
*Avonturen in de Stille Zuidzee (zesde druk, # Lijst=21)
*Kabaal om een varkensleren koffer (derde druk, # Lijst=21)
*Pyjama-rel in Panama (tweede druk, # Lijst=21)
*Vreemd gespuis in een warenhuis (eerste druk, # Lijst=21)
*Wilde sport om een nummerbord (eerste druk, # Lijst=23)

Al deze uitgaven dateren dus in mijn reconstructie uit 1957.

In bijgaande tabel heb ik de op dit moment bekende en gereconstrueerde drukgeschiedenis van de delen 1-32 weergegeven. Op mijn website zijn van iedere uitgave (ook van de delen 33-50) nog meer gegevens opgenomen. Zoals je kunt zien zijn er nog wel wat lege plekken, en ik houd me vanzelfsprekend aanbevolen voor nog ontbrekende informatie. Bij voorkeur via e-mail, maar het mag natuurlijk ook met de gewone post. Bel 015-2616815 en je hoort wel wat ik allemaal graag wil weten.

Drukgeschiedenis Bob Evers 1-32 2
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Een overval in de lucht 49 50 51 52 54 54 56 61 65 65   68 69       72 73 74 75 76 78 79   81 83 86 89    
2 De jacht op het koperen kanon 50 50 51 53 54 55 59 65 65 65 68 68   70 71     73 74 75 77 78 79 81 82 85 89      
3 Sensatie op een Engelse vrachtboot 50 51 52 53 54 58 65   65   68 69   70 71       75 76 78 79 81 83 85 89        
4 Avonturen in de Stille Zuidzee 50 51 52 53 54 57 65 65 65 67 68 68 69 70   71     73 74 75   78 79 80 81 82 84 88 93
5 Drie jongens op een onbewoond eiland 50 51 52 53 55 58 65 65   67   68 69 70 71 71 72   73   75 76 78 79 80 81 82 84 88 93
6 De strijd om het goudschip 51 52 53 54 55 61 65   65 67 68 69 69 70 71       74 75 76 77 78 80 81 82 84 89    
7 Tumult in een toeristenhotel 51 52 53 55 59 66 67 68 69   70 71   73 74 75 76 78   80 82 85 88 92            
8 Drie jongens als circusdetective 52 52 53 55 59 66 67 68 69 69   71     73 74 75 77 78   81 83 86 90            
9 Een dollarjacht in een D-trein 52 53 53 55 59 67 68 69     71     74 75 76 78 80 80 82 85 90                
10 Een speurtocht door Noord-Afrika 53 54 54 55 66 67 68 69   70   72 73   75 76 78 79 80 82 85 89                
11 Drie jongens en een caravan 53 53 54 55 66 67   69   70 71 72   74 75 77 78 80 80 82 85 90                
12 Kabaal om een varkensleren koffer 53 54 57 66 67   69 70 71 71   73 74 76 77 79 80 82 85 89                    
13 Een motorboot voor een drijvend flesje 53 53 58 67 68 69 70 71 71   73 74 76   78 80 81 83 89                      
14 Een klopjacht op een kapitein 54 54 58 67 68 69 70 70   72   74 75 77 78 80 81 83 86 91                    
15 Een raderboot als zilvervloot 54 55 58 67 68 69 70   72 72 73 74 76 77 78 80 81 83 90                      
16 Nummer Negen seint New York 54 55 55 67 68 69 70 71   72 73 74 76 77 79 80 82 85 89                      
17 Een meesterstunt in Mexico 55 55 58 67 68 69     72   73 74 76 77 79 80 82 85 89                      
18 Trammelant op Trinidad 55 55 58 67 68 69   71   73 74 75 77 78 80 81 84 93                        
19 Vreemd krakeel in CaliforniŽ 55 55 58 68 69 70 71   73 74 75 77 78   82 86 92 94                        
20 Lotgevallen rond een locomotief 55 56 68 69 70 71     73   76 78 79 80 81 83 91                          
21 Pyjama-rel in Panama 56 57 61 68 69 70 71   72   74 76 78   80 81 83 92                        
22 Vreemd gespuis in een warenhuis 57 58 68 69 70   72 72   74     79 80 82 85 91                          
23 Wilde sport om een nummerbord 57 58 60 68 69 70 70 71     74 75 77   80 81 83 88 94                      
24 Hoog spel in Hong-Kong 58 59 68   70 70     73 74 75 77 78 80   83 88 93                        
25 Een vliegtuigsmokkel met verrassingen 58 58 58 59 69 70       73 74 75 77   80 81 84 91                        
26 Stampij om een schuiftrompet 59 59 59 69 70 71 72   73 74 76 78 79 81 83 89                            
27 Kunstgrepen met kunstschatten 59 59 69 70 71     73 74 76 78   80 81 84 93                            
28 Bombarie om een bunker 60 61 69   70 71   73 74 75 77 78 80 82 85 89                            
29 Ali Roos als Arie Baba 60 61 70   71 72 73 74 75 77 78 80 81 84 93                              
30 Heibel in Honoloeloe 61 62 70 71 72 73   75 77 78 80 81 83 89                                
31 Arie Roos wordt geheim agent 61 70   71   73 74 76   78 80 82   84 91                              
32 Cnall-effecten in Casablanca   63 70   71     73 74 76 77 79 80 82 85 89                            


1     Wat? Je hebt wel internet en bent niet op die lijst aangesloten? Ga direct naar www.bobevers.nl en kijk hoe je dat kunt doen!
2     De drukgeschiedenis van Bob Evers deel 1-50 vind je ook hier.

Gebonden
Henk Bergman’s column


Bijna elke dag blijf ik wel even voor mijn boekenkast staan en kijk ik tevreden naar mijn verzameling originele Bob Eversen. Eťnendertig heb ik er nu, met daarbij nog een aantal dubbele. Laat ik met mijn meest recente verovering beginnen: „Cnall-effecten in Casablanca”. Het is het laatste deel dat ooit in gebonden versie verscheen en, zoals iedere verzamelaar weet, in die vorm heel moeilijk te krijgen. Ik was er in elk geval al jaren naar op zoek. Dit voorjaar plaatste ik een oproep op de antiquariaten-site op Internet voor mijn twee nog ontbrekende delen in gebonden uitvoering: Casablanca en „Lotgevallen rond een locomotief”. Het duurde niet lang of iemand bood mij Cnall-effecten aan. Een tweede druk; zonder stofomslag, maar verder in uitstekende conditie, zei de begeleidende tekst. De transactie zou mij ƒ 8,50 gaan kosten. Ik keek goed op mijn beeldscherm, maar het stond er echt: ƒ 8,50. Uiteraard mailde ik direct terug dat ik wel belangstelling had en of men mij het boek maar wilde toesturen, daarbij half en half verwachtend dat de aanbieder zou antwoorden: natuurlijk, maar u begrijpt toch wel dat die ƒ 8,50 een vergissing was, dat moest ƒ 85 zijn (dat bedrag had ik er overigens direct voor over gehad). Maar nee; een dag later al werd het pakketje zonder prijsaanpassing bij me thuisbezorgd. Uiteraard werd ik nog belast voor de verzendkosten, maar voor in totaal ƒ 14,50 mocht ik mij de eigenaar noemen van een in Bob Evers-kringen veel gezocht en weinig gevonden kleinood.
Mijn 31 delen bestaan uit vijftien eerste, acht tweede, drie derde, drie vierde en twee vijfde drukken. Het overgrote deel (23) heeft een stofomslag. Wat een prachtig gezicht om die aangeklede boeken zo naast elkaar te zien staan!
Het mooiste omslag dat ik bezit is dat van „Kunstgrepen met kunstschatten”. We zien Arie naar adem happen omdat hij zich heeft ondergespoten met zijn syphon zelfgemaakt spuitwater (een voor het verhaal overigens volstrekt onbetekenend detail). Jan en Bob staan lachend op de achtergrond. Ook mooi is het omslag van „Hoog spel in Hong-Kong”. Alweer is Arie de klos: hij kijkt on-Aries benauwd als hij tussen een aantal kisten (in de haven van San Francisco, moeten we aannemen) wordt gegrepen door een boef met een echt boevengezicht, inclusief slappe hoed, Italiaans snorretje en wanglange bakkebaarden. En wederom zien we Jan en, Bob het tafereel lachend bekijken, alsof ze zeker weten dat Arie zich ook hier wel weer uit zal redden. Voor een derde keer wordt Arie overmeesterd op het omslag van „Vreemd krakeel in CaliforniŽ”, nu door de drie mannen die later blijken op te treden namens Sonora Super Films. Maar hier is wat vreemds aan de hand: Arie is niet dik! Bovendien lijkt hij helemaal niet op de Aries van de andere omslagen.
Ik heb ťťn stofomslag dat precies zo is overgenomen op de pocket (althans op die van de eerste druk die ik heb): „Arie Roos wordt geheim agent”. In andere gevallen is een nieuwe illustratie gemaakt, soms naar het model van die op het oude omslag, soms een geheel andere. Daarbij is jammer genoeg heel wat moois verloren gegaan. Wie bijvoorbeeld alleen de pocketeditie van „Kabaal om een varkensleren koffer” heeft, mist echt wat, want de gestalte van de zelfverzekerd achter zijn omvangrijke middenrif voortschrijdende heer Buikmans, is op het stofomslag prachtig weergegeven.
Maar een gebonden boek heeft uiteraard meer voor op een pocket dan alleen het stofomslag. Het ligt beter in de hand, de bladzijden slaan makkelijker om en het lettercorps is lekker groot. Het belangrijkste verschil is echter de geur: je ruikt de varkensleren koffer, de muizen in het toeristenhotel en het zeemanspension in een zijstraat van de Zeedijk. De gebonden Bob Evers is en blijft de ware Bob Evers.

Diverse reacties van lezers


Gehuwd of ongehuwd? schrijft Freek Krook uit Apeldoorn
Op pagina 47 van deel 43 zegt Suzanne o.a.: „Wat een charmante manier om te vragen of ik getrouwd ben. Ik ben niet getrouwd, ik ben vijfentwintig, enz.” Edoch op pagina 145 van deel 44 blijkt opeens dat zij wel degelijk getrouwd is n.l. met Bill Holden! Het leek mij leuk deze „slip of the pen” even te signaleren, zonder ook maar iets van de schrijverskwaliteiten van de heer
De Zwaan te willen afdoen.
Reactie op het artikel van F. Engelen „Waarom Arie Roos linkshandig is” in Nieuwsbrief nr. 13
Van Henk Beentjes, trouwe briefschrijver uit Engeland, kwam een uitgebreid epistel binnen met o.a. een reactie op bovengenoemd artikel. Henk schrijft ons: „Arie is niet links! In Vliegtuigsmokkel (hb: 139, pb: 126) „Arie tilde eveneens zijn linkerpols op,. met dat mechanische gebaar van mensen die een polshorloge gewend zijn ( ... ) bleke band tussen de sproeten.” Maar hoewel hij rechts is, is hij toch een keurige jongen. Wat doe je als je boeven achterna moet? In HsiHK: 168, kwart voor zeven 's ochtends, strikt Arie zijn das. Lof voor Ma Roos, hoor!”
Feestelijke veldslagen in San Antonio” door Peter Neutkens te Valkenswaard
Hoe kan een veldslag nu feestelijk zijn?, al gelijk in de titel zit iets van de typische B.E. serie humor. Ook is het weer buitengewoon warm en wordt Jan’s zuinigheid weer leuk beschreven (p.98): Jan die drie keer naar de rekening kijkt/8 dozijn toeristen en 4 obers. En wat te denken van de twee helften van een plattegrond, (p. 95/96) dit is bijna een historisch gegeven uit de serie. Een ober die twee graden buigt (p.98) en op p. 134/135 de beschrijving van de vrouw met handtas die haar permanent verloren ziet gaan, en dan weer uithaalt met deze handtas, en dan weer een lap vel van drie vierkante centimeter. In navolging van Willy, weet Peter op een bijna achteloze manier iets te be-/omschrijven wat de humor in de boekjes op een geheel ander plan tilt. Deel 37, p. 157: de rekening die 480 Francs bedraagt, IK BEGRIJP HET, ZEI JAN, TERWIJL HIJ STEUN ZOCHT TEGEN DE ARCHIEFKAST.
Deel 39, p. 97: de muur was opgesierd met het schilderij van een zigeunermeisje. ZE HING ER NIET GRAAG, DAT WAS TE ZIEN AAN DE TRAAN IN HAAR OOG.
Doldwaze beschrijvingen met het juiste gehalte aan overdrijving, mijns inziens een van de grote krachten van de serie. Bijna onnodig te melden dat ik uitkijk naar „ARIE ROSE ALS RESERVE-ACTEUR”, en om het wachten daarop te veraangenamen ben ik voornemens om per 1/1/2000 nog maar eens de gehele serie te HERLEZEN.


Vraag- en antwoordrubriek


vraag:

kan ik een kopie krijgen van „Lawaai in Luxemburg”?

antwoord:

wij kunnen (en willen) helaas geen boeken kopiŽren.

vraag:

is de Bob Evers jubileum omnibus 1997 nog ergens te koop?

antwoord:

de omnibus is hier en daar nog verkrijgbaar maar bij enkele vestigingen van V&D hebben wij de omnibus gezien voor de bijzonder lage prijs van ƒ 12,50.

vraag:

is het mogelijk om tot het Bob Evers Genootschap te worden toegelaten?

antwoord:

alleen op verzoek van het bestuur en na ballotage is toelating mogelijk.

vraag:

kan ik via het Genootschap de oude Bob Evers boeken kopen?

antwoord:

nee, zoek voor de oude uitgaven bij antiquariaten of geef een kleine advertentie op voor gratis plaatsing in onze advertentierubriekAdvertentierubriek „In de Roos”


aangeboden:

B.E. serie hard covers, deel 3 „Sensatie”, deel 10 „Speurtocht” en deel 25 „Vliegtuigsmokkel”, verder van Peter de Zwaan diverse jeugdboeken (Beer en Marc, Tijger Tigran), J.E. Nowee, tel. 0172-217688.

gevraagd:

De smokkelvaart van de Maia” en „De erfenis van een zonderling”, J.E. Nowee tel. 0172-217688.

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 15
als pdf

Nieuwsbrief 16

Register van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Nieuwsbrief

Startpagina van
de Apriana